38
سه شنبه 27 مهر 1400
شماره 8340
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تاریخچه یکی از محله‌های شمال شرق تهران خواندنی است

سنگ بنای این محله را «شرکت واحد» گذاشت

در اوایل دهه ۴۰ شرکت واحد اتوبوسرانی در شرق تهران تأسیس و باعث شکل‌گیری محله‌ای به همین نام شد.