32
سه شنبه 27 مهر 1400
شماره 8340
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
داستان زندگی مردی که هوای آسیب‌دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را دارد

پدرانه‌های عمو داوری

یک عمو داوری می‌گویند و صد عمو داوری از دهانشان بیرون می‌ریزد. مردی که نه با آنها قرابت فامیلی دارد و نه آشنایی دیرینه.