35
سه شنبه 27 مهر 1400
شماره 8340
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ساکنان کوچه‌ سوم محله حافظیه برای تفکیک پسماند‌تر و خشک آستین بالا زده‌اند

گذر پاکیزه با شهروندان مسئولیت‌پذیر

چند ماهی است اهالی کوچه سوم محله حافظیه‌ آستین همت بالا زده و دست به دست کارشناسان پسماند و مدیریت شهری سیزدهمین تکه پایتخت داده‌اند تا این محدوده را به محله‌ای عاری از زباله نزدیک کنند.