کوچه را ما جارو می‌کنیم

کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، اثری با عنوان «کوچه را ما جارو می‌کنیم» نوشته علی‌الله سلیمی درباره اهمیت تکریم پاکبان‌ها در محیط‌های شهری است که در آن، نحوه مواجه شهروندان با مسائل و مشکلاتی که برای پاکبان‌ها پیش می‌آید، در قالب داستان روایت شده است.