دیگه چه خبر؟/ صدور ۵ هزار شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی

خبر خوب اینکه مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی، از صدور بیش از 5هزارفقره شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد.