بازرسی مخازن کشتی‌ با استفاده از پهپاد

مخازن حامل مایعات در کشتی‌های تانکر باید به‌صورت مرتب از نظر ترک‌ها و شکاف‌ها مورد بازرسی قرار بگیرند؛ وظیفه‌ای که معمولا توسط انسان انجام می‌شود. با این حال ادعا شده است که یک پهپاد جدید کار را خیلی سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌دهد.