اتوبوس شبانه شمال

کتاب پیشنهادی برای مطالعه در پایان این هفته، اثری با عنوان «اتوبوس شبانه شمال» نوشته منیر خدابخش حصار است که قصه آدم‌های آشنا در سال‌های نه چندان دور را روایت می‌کند.