35
سه شنبه 17 فروردین 1400
شماره 8188
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دردسرهای ساختمان متروکه حمام عمومی شیردم موجب اعتراض همسایه‌ها شده است

دورهمی معتادان در گرمابه خاطره‌انگیز!

روزگاری برای خودش بروبیایی داشت. از جمله مکان‌های پررفت و آمد محله به شمار می‌آمد.