25
سه شنبه 17 فروردین 1400
شماره 8188
صفحه 13محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اجرای طرح «رنگ در شهر»  بافت فرسوده منطقه ۱۵ را نونوار کرده است

زیبایی کوچه به وقت شکوفه‌ها

رنگ‌های شاد و متنوع هر جا که به کار رود زیباست چه بر روی یک بوم سفید نقاشی باشد چه بر روی یک دیوار خاکستری در قلب بافت فرسوده شهری.