31
سه شنبه 17 فروردین 1400
شماره 8188
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
هم محله‌ای خوش ذوق ما انواع هنرهای دستی را به صورت تجربی آموخته است

الفبای هنر را به ۵ هزار کودک آموختم

بانوی خوش سلیقه محله ما به انواع هنرها تسلط دارد.