03
سه شنبه 17 فروردین 1400
شماره 8188
شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی از ابتدای اردیبهشت

قیمت بلیت مترو حداکثر 25درصد و بلیت اتوبوس حداکثر 35درصد افزایش می‌یابد
حمل و نقل
همزمان با افزایش قیمت کلی اجناس و خدمات، کرایه سفر با متروی تهران هم با حداقل ضریب ممکن افزایش یافت.

نوبت پاکبان‌ها

بعد از تطهیرکنندگان بهشت‌زهرا، اکنون پاکبان‌ها و کارگرانی که پسماند پزشکی را جمع‌آوری می‌کنند، برای در امان ماندن از کرونا واکسینه می‌شوند
گزارش
واکسیناسیون کارگران پسماند پزشکی شهرداری تهران شروع شده است.