25
سه شنبه 17 فروردین 1400
شماره 8188
صفحه 1 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بانوی خوش سلیقه محله ما به انواع هنرها تسلط دارد.
همسایه‌ها در موردش خیلی حرف‌ها می‌زنند...
ساکنان مناطق شرق تهران از پیامدهای زندگی در کنار دکل‌های برق فشارقوی نگران هستند

همسایگی پراضطراب باغول‌های آهنی

دکل‌های برق فشار قوی، ساختارهای فلزی بلندمرتبه‌‌ای هستند که همسایگی‌شان با آدم‌های این شهر این روزها به معضل بزرگی تبدیل شده است.