از 1340 تا 1400

مرگ گرم روایتی از تاریخ معاصر ایران است
داستان نمایش-‌کنسرت «مرگ گرم» از دهه 40 آغاز شده و تا ١٤٠٠ ادامه دارد. محمد عطایی‌فر معتقد است که این نمایش به‌صورت داستانگو در 7 اپیزود با زبان موسیقی، رخدادهای مهم هر دهه را روی صحنه روایت می‌کند.