چالش جدید برای دو قلعه تاریخی کرمان

ساخت مجموعه‌ ورزش‌های ساحلی در مجاورت قلعه‌ دختر و قلعه اردشیر شهر کرمان موجب اعتراض فعالان میراث فرهنگی کرمان شد
قلعه‌ دختر و قلعه اردشیر دو تپه‌ مرتفع در محدوده‌ بافت تاریخی شهر کرمان هستند. قلعه‌دختر که به نام قلعه کهنه نیز از آن یاد شده، احتمالا در زمان اشکانیان و قلعه اردشیر در زمان ساسانیان احداث شده است.