ممنوعیت استفاده از ‌ساز موضوع تازه‌ای نیست

مدیرعامل سازمان بهشت‌زهراس درباره تصویر منتشر‌شده در فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت استفاده از ‌ساز در بهشت‌زهراس توضیحاتی داد.