معمای تحویل مسکن مهر نیمه‌کاره

برخی متقاضیان مسکن مهر پردیس به همشهری گفته‌اند که واحدهای آنها به‌صورت ناقص و بدون پنجره، شیشه، انشعاب آب و گاز آماده تحویل شده است
بی‌مهری‌های مسکن مهر تمامی ندارد؛ در تازه‌ترین مورد، 55نفر از متقاضیان یک پروژه مسکونی در شهر جدید پردیس می‌گویند: پیمانکار از آنها خواسته واحد خود را ناقص و بدون برخی از امکانات ضروری تحویل بگیرند و درعین‌حال اقرارنامه تحویل کامل و بدون عیب و نقص واحد را نیز امضا کنند.