5
یکشنبه 2 خرداد 1400
شماره 8226
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دومین مانور «موتورسوار خوب» در قلب تهران

دومین مانور «موتورسوار خوب» با محوریت «گسترش موتورسواری ایمن» در منطقه ۱۲ برگزار شد.