35
یکشنبه 2 خرداد 1400
شماره 8226
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آغوش باز مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به روی عموم در خیابان نوفل لوشاتو

روایت تاریخ فلسفه در پهنه رودکی

کلانشهر تهران دیگر مانند سابق باغ ندارد؛ هرچه هست در است و دیوار. خیلی از کهنسالان تهرانی که آن روزهای دوردست را در حافظه دارند، این دو جمله ابتدای گزارش ما را بر زبان می‌آورند و نفس را با آه بلندی، به نشانه افسوس، دمساز می‌کنند.