28
یکشنبه 2 خرداد 1400
شماره 8226
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
۳ نیروگاه خورشیدی در منطقه ۱۲ تهران راه‌اندازی شده است

به سوی کاهش آلایندگی با انرژی پاک

بحران‌های زیست‌محیطی پیش‌روی شهرها، از جمله کلانشهر تهران، چار‌ه‌ای جز استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر را باقی نگذاشته است.