10
یکشنبه 2 خرداد 1400
شماره 8226
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادداشت
هر روز جزئیات وحشتناکی از قتلی که هفته گذشته رخ داد و جامعه ایران را در بهت فرو برد منتشر می‌شود. گویی در فضای رسانه‌ای ایران رقابتی شکل گرفته برای اینکه هولناک‌ترین جزئیات حادثه را مستقیم و بی‌پروا توی صورت مخاطبان بزند و او را سکندری‌خوران در گوشه‌ای رها کند.
واکاوی ابعاد و پیامدهای حادثه قتل بابک خرمدین در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی، جامعه‌شناسی و رسانه

نه به روایت عریان خشونت

گزارش
جامعه ایرانی این روزها در شوک یک رویداد تلخ جدید از جنس فرزندکشی است. خبر قتل «بابک خرمدین»، کارگردان 47ساله سینما از همان روز وقوع، مثل همه خبرهای حادثه‌ای دیگر - والبته با ضرایب تقویت‌کننده‌ای مثل ارزش خبری شهرت- انعکاس بسیار گسترده‌ای در جامعه پیدا کرد و تقریبا خیلی زود به اطلاع همه مردم رسید.