تازه‌های نشر/ حافظ نامه

خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی که با لقب لسان‌الغیب، نامی بزرگ در زمینه شعر و ادب پارسی و به نوعی اعتبار آن محسوب می‌شود، شاعر خوش ذوق و بی‌نظیر قرن هشتم هجری است که شعر و غزل ایرانی را با سروده‌های خود به جهانیان معرفی کرده است.