تازه‌های نشر/4 کتاب برای کودکان

نشر افق به تازگی 4عنوان کتاب برای کودکان منتشر کرده است. نخستین کتاب «آدم بزرگ‌ها هیچ وقت این کارها را نمی‌کنند...» نوشته «دیوید کالی» با تصویرگری «بنجامین چاد» است که رضی هیرمندی آن را به فارسی برگردانده.