نتیجه معکوس افشاگری‌های اقتصادی

سلیمی‌نمین:برخورد با فساد به‌دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در انعکاس نتایج آن بازخورد مأیوس‌کننده‌ای در جامعه داشته است
این روزها چند و چون برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کمتر از 2ماه آینده به مهم‌ترین محور گفت‌وگوی محافل سیاسی در کشور تبدیل شده و دغدغه معرفی کاندیداهای مقبول نظر جامعه تصمیم‌سازان 2جریان اصلی سیاسی کشور را به‌خود مشغول کرده است.