31
سه شنبه 31 فروردین 1400
شماره 8200
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تلاش «خانه ورزش و صلح» مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه ۱۵‌ برای رهایی زندانیان با کمک ورزشکاران

این گره به دست ستاره‌ها باز می‌شود؟

ورزش و ورزشکاران جایگاه ویژه‌ای‌ در میان عموم شهروندان دارند.