5
سه شنبه 31 فروردین 1400
شماره 8200
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پویش «سبز زندگی کنیم» از سوی اداره آموزش‌های شهروندی منطقه۱۴ با هدف ترغیب شهروندان به مشارکت اجتماعی، راه‌اندازی شد.
دریاچه بوستان آزادگان در منطقه ۱۵ میزبان پرندگان مهاجر شده و شهروندان می‌توانند در اینجا پرنده‌نگری کنند.

خیابان دماوند متحول می‌شود

ایجاد بستر لازم برای تغییر و تحول خیابان دماوند و بازنگری و تغییر در مرزبندی مناطق با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در منطقه ۱۳ مورد تأکید قرار گرفت.