35
سه شنبه 31 فروردین 1400
شماره 8200
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پروژه‌های عمرانی در ۴۸ خیابان منطقه ۸ در حال انجام است

تغییر چهره‌ خیابان‌های سالخورده

نگهداشت شهر مهم‌ترین درخواست شهروندان از شهرداری منطقه ۸ است
در آستانه قرار گرفتن در ماه‌های پایانی سال، پروژه‌های عمرانی کوچک و متعددی برای معابر منطقه ۸ در نظر گرفته شده است که در روزهای آینده و به مرور توسط شهرداری اجرایی می‌شود.