25
سه شنبه 31 فروردین 1400
شماره 8200
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شکوفایی استعدادهای نوجوانان در فرهنگسرای «امید»

رایگان عضو باشگاه پیرنگ شوید

دنیای نوجوانی معمولاً با شور و نشاط همراه است و اگر فضای مساعدی فراهم شود چه بسا ممکن است همین شور و نشاط باعث بروز برخی استعدادهای نهفته در میان نوجوانان شود.