تناقض آماری در سفرهای نوروزی به شمال

حضور پرتعداد و میلیونی گردشگران و مسافران در استان‌های شمالی طی تعطیلات نوروز و سفرهای نوروزی در کشور به‌گفته مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا و به‌ویژه مدیران وزارت بهداشت، یکی از عوامل اصلی شیوع کرونا و ایجاد موج چهارم است.