30
سه شنبه 31 فروردین 1400
شماره 8200
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مسجدجامع فاطمیهس محله تسلیحات، هزاران وعده غذایی برای تقویت کرونایی‌ها تهیه می‌کند

یک کاسه سوپ مهمان ما

از همان اواسط شیوع ویروس کرونا، جمعی از خیّران و اهالی محله تسلیحات آستین همت بالا زدند و به کمک متولیان مسجدجامع فاطمیه و جمعی از پزشکان، برای کمک به مبتلایان به ویروس منحوس کرونا سوپ تقویتی تهیه کردند.