40
سه شنبه 31 فروردین 1400
شماره 8200
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آرامستان «بوراستان» در همسایگی خاورشهر

در جاده خاوران درست بعد از کارخانه سیمان، تابلوی گورستان ارامنه تهران یا آرامستان «بوراستان» به چشم می‌خورد.