36
سه شنبه 31 فروردین 1400
شماره 8200
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
برنامه‌های هفته سلامت در مناطق شرقی تهران امسال حال و هوای متفاوتی دارد

ویزیت‌های مجازی

ویروس منحوس کووید – 19 بیش از یک سال است که نظم جهان را برهم ریخته و آدم‌ها را با معضلات زیادی روبه‌رو کرده است.