38
سه شنبه 31 فروردین 1400
شماره 8200
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کارآفرین هم‌محله‌ای برای گروهی از بانوان محله شغل ایجاد کرده است

من حرکت کردم خدا برکت داد

بانوی پرتلاشی است. کار برایش نشد ندارد.