34
سه شنبه 31 فروردین 1400
شماره 8200
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
وجود مراکز خدمات دولتی در یکی از معابر شرق تهران زندگی اهالی را مختل کرده است

نیروی دریایی در تصرف خودروها

محله کوهک، کوچک‌ترین محله شمال شرق تهران است، که به دلیل همسایگی با بزرگراه‌هایی مثل امام علیع و رسالت بسیار پر‌ تردد است و نقش زیادی در دسترسی شهروندان منطقه ۴ به سایر نقاط پایتخت دارد.