13
شنبه 18 اردیبهشت 1400
شماره 8214
درنگ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ایستاده در غبار بیکاری خانه‌داری و کرونا

یادداشت یک
نوشتن در باب رنجی که از این دوران می‌بریم، سخت است.
ویژه
زنان در دوران کرونا بسیار آسیب‌پذیرتر از مردان شده‌اند.
می‌گویند کرونا لطمه بزرگی به زنان وارد کرده است.
زمانه‌اش کرونازده است، خودش کرونازده است و کرونا‌زدگی امری عادی و معمول و رسم زمانه‌ای شده که در آن باید زندگی را به چنگ و دندان بگیرد.
کرونا از همان ابتدا بر آتش بحران‌های بسیاری دمید و موجب شد نه‌تنها مشکلات گذشته با شدت بیشتر بسط پیدا کنند بلکه زمینه را برای بروز و ظهور مشکلات جدیدی مهیا کرد.
با شیوع کرونا و ازبین‌رفتن مشاغل، زنان در سال گذشته، 1.6برابر مردان از بازار کار خارج شده‌اند

سال‌های نابرابری

کرونا نرخ رسمی بیکاری زنان را در یک سال، 1.4درصد افزایش داده است.
46درصد از قربانیان کرونا زن هستند

46درصد از قربانیان کرونا زن هستند

آمار و ارقام تخمینی از تلفات زنانه در دوران کرونا
داده‌های جهانی از مرگ‌ومیر بیشتر مردان در اثر ابتلا به کووید-19خبر می‌دهند.
کرونا هم گزینشی عمل می‌کند
کرونا هم گزینشی عمل می‌کند
زنان چگونه بیشتر از مردان از کرونا آسیب می‌بینند؟
همه‌گیری معنای مشخصی دارد. همه را فارغ از سن و جنس و قومیت و نژاد درگیر خود می‌کند.
PDF درنگ
کوتاه درنگ
بلای کرونا، دومین بهار تاریک را رقم زد.