30
شنبه 18 اردیبهشت 1400
شماره 8214
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اجرای طرح «کوچه دوستی» در منطقه‌های ۱، ۲ و ۳ حال و هوای متفاوتی به محله‌ها داده است

کوچه نگو بگو تابلوی نقاشی

از همین ابتدای سال قرار است رنگ و نقش‌های جدید به کوچه‌ها بیاید.