34
شنبه 18 اردیبهشت 1400
شماره 8214
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بررسی وضع ناوگان تاکسیرانی تکه دوم پایتخت به بهانه افزایش نرخ کرایه‌ها

طبق برچسب!

اول اردیبهشت هر سال با افزایش نرخ کرایه تاکسی و نصب برچسب‌های جدید همراه است.