40
شنبه 18 اردیبهشت 1400
شماره 8214
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
باغ ایرانی ده‌ونک از معدود باغ‌های باقیمانده در این محله چند سالی است که به‌عنوان بوستان عمومی، بازسازی و در اختیار محله قرار گرفته.

ماجرای جالب نامگذاری «باغ‌نظر» دزاشیب

اگرچه با توسعه ساخت‌وسازها در شمیران بسیاری از باغ‌ها و چنارهای تنومند دزاشیب هم جای خود را به آپارتمان‌ها و برج‌های بدقواره دادند ولی هنوز هم ردیف درختان کهنسال در دل کوچه‌های تودرتوی این محله یادآور خاطره روزگار گذشته این‌آبادی باصفاست.