35
شنبه 18 اردیبهشت 1400
شماره 8214
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بحران کم‌آبی بیخ گوش پایتخت

انشعابات غیرمجاز در لواسانات در حالی اتفاق می‌افتد که آب سدهای تهران به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است
سد لتیان در لواسانات یکی از سدهای تهران است که آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی را تأمین می‌کند.