25
شنبه 18 اردیبهشت 1400
شماره 8214
صفحه 1 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ارتفاعات تهران امسال هم آمار بیشترین حوادث کوهستان کشور را به خود اختصاص داده است.
آشنایی او با سرای محله دزاشیب زمینه ورود حرفه‌ای به دنیای کسب و کار را برایش فراهم کرد.
اجرای طرح «کوچه دوستی» در منطقه‌های ۱، ۲ و ۳ حال و هوای متفاوتی به محله‌ها داده است

کوچه نگو بگو تابلوی نقاشی

از همین ابتدای سال قرار است رنگ و نقش‌های جدید به کوچه‌ها بیاید.