مرمت رمی

درحالی‌که آثار باستانی بسیاری از کشور‌های جهان در حال فروریختن است کولوسئوم ایتالیا به‌عنوان محبوب‌ترین جاذبه گردشگری ایتالیا در حال بازسازی است.