5
شنبه 18 اردیبهشت 1400
شماره 8214
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ساخت «آتش بر» در باغ‌ها و بوستان‌های منطقه۲

شهرداری منطقه ۲ با هدف حفظ و صیانت از درختان و فضای سبز و جلوگیری از آتش‌سوزی‌های ناشی از علف‌های خشک در منطقه، برای جمع‌آوری به موقع و مستمر علف‌های هرز وارد عمل شد.