38
شنبه 18 اردیبهشت 1400
شماره 8214
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گپی کوتاه با رانندگان نمونه منطقه ۳

دانشگاهی به نام تاکسی

حتماً شنیده‌اید که می‌گویند تاکسی برای خودش یک پا دانشگاه مردم‌شناسی و روان‌شناسی است؛ البته رانندگان تاکسی شهرشناسی را هم دانشی می‌دانند که سال‌ها رانندگی در کوچه و خیابان‌های شهر به آنها اضافه می‌کنند.