12
شنبه 18 اردیبهشت 1400
شماره 8214
کووید-19
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش میدانی همشهری از مراکز منتخب سلامت و سردرگمی در روند واکسیناسیون کرونا حکایت دارد

آشفتگی

مردم ساعت‌ها در صف‌های طولانی برای تزریق واکسن معطل می‌مانند و گاهی واکسن به آنها نمی‌رسد، مراکز، پیش‌بینی درستی از تعداد مراجعه‌کنندگان ندارند، فضا برای واکسیناسیون مناسب نیست و هر مرکز، دستورالعمل متفاوتی برای واکسیناسیون دارد
واکسیناسیون سالمندان بالای 80سال به‌عنوان نخستین گروه از فاز دوم، از 7اردیبهشت، آغاز شد. با اینکه قرار بود این افراد پس از تماس کارشناسان وزارت بهداشت برای واکسیناسیون به مراکز منتخب سلامت مراجعه کنند، اما گزارش میدانی همشهری از چندین مرکز سلامت، از آشفتگی مراجعه‌کنندگان به این مراکز و دستورالعمل‌های مختلف مراکز سلامت حکایت دارد.