32
شنبه 18 اردیبهشت 1400
شماره 8214
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
داوطلبان بنیاد «سپاس لحظه حال» برای کودکان‌کار و نیازمند سنگ تمام می‌گذارند

دوشنبه‌های آفتابگردانی

هر دوشنبه که از راه می‌رسد، کودکان‌کار چهارراه‌های شهر میان جمعیت چشم می‌چرخانند و از خاله‌های آفتابگردانی سراغ می‌گیرند؛ داوطلبان دلسوز و مهربان بنیاد «سپاس لحظه حال» که حدود ۴سال است برای بازی‌درمانی و رقم زدن لحظه‌های شاد سراغ کودکان‌کار می‌روند.