5
شنبه 18 اردیبهشت 1400
شماره 8214
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
«شیرین صباحی» با شرکت در دوره‌های کسب مهارت سرای محله دزاشیب توانست کسب و کارش را توسعه دهد

قدم نخست را استوار بردار!

آشنایی او با سرای محله دزاشیب زمینه ورود حرفه‌ای به دنیای کسب و کار را برایش فراهم کرد.