13
یکشنبه 12 بهمن 1399
شماره 8149
درنگ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مسئله آپارتمان‌نشینی صدای همسایه و زباله‌ها نیست

یادداشت یک
یکی از مسائل مطرح امروز فرهنگ آپارتمان‌نشینی است و اینکه چرا آموزش این موضوع دغدغه کسی نیست.
ویژه
90درصد شهروندان تهرانی آپارتمان نشین هستند.
از دهه40 که روند مدرن‌سازی ایران شتاب گرفت، شمار زیادی از ساکنان روستاها در سودای کار، رفاه و تحصیل به شهرها آمدند و به‌دلیل کمبود و گرانی زمین، ساکن آپارتمان‌هایی در طبقات مختلف شدند. ر

قرنطینه کرونا اوج همسایه آزاری بود

بررسی مشکلات آپارتمان‌نشینی و رویدادهای عذاب‌آور داخل آپارتمان‌ها از نگاه ساکنان ساختمان‌های تهران
آپارتمان‌نشینی ازچندین دهه گذشته با زندگی بیشتر مردم تهران گره خورده است. به‌ویژه که در سال‌های اخیر ساخت مجتمع‌های چندین واحدی و برج‌های چندین طبقه رشد چشمگیری داشته و نشان‌دهنده افزایش زندگی عمودی در تهران است.
از «اجاره‌نشین‌ها» تا ساکنان آپارتمان‌های شهر

از «اجاره‌نشین‌ها» تا ساکنان آپارتمان‌های شهر

در گفت‌وگو با خسرو معصومی و علیرضا داوودنژاد به این سؤال پاسخ می‌دهیم که آیا فیلم‌های آپارتمانی در سینمای ایران، با نگاهی به ایجاد فرهنگ آپارتما‌ن‌نشینی ساخته شده‌اند
آپارتما‌ن‌نشینی و مشکلات ناشی از آن سال‌هاست یکی از معضلات شهرنشینان به حساب می‌آید.
پناه بر خدا از شر همسایه بد
مجموعه یادداشت‌هایی درباره تجربه رویارویی با بدترین ساکنان ساختمان‌های تهران
چنانچه با عکس سانتور موجود افسانه‌ای اساطیر یونانی که نیمی اسب و نیمی انسان است که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و در شرحش نوشته شده «پسر همسایه طبقه بالایی چه بزرگ شده!» ارتباط برقرار کرده‌اید، یعنی همسایه بد دارید.
PDF درنگ
کوتاه درنگ
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود.
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8149