39
یکشنبه 12 بهمن 1399
شماره 8149
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نگاهی به اجرای طرح سراسری واکسیناسیون آبله تا ریشه‌کنی آن در طهران

مجازات حبس برای سرپیچی از مایه‌کوبی

از مرحله وحشت‌زدگی در مقابل شیوع «کووید0‌۱۹» با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ماسک زدن به مرحله درمان و تزریق واکسن رسیدیم.