21
یکشنبه 12 بهمن 1399
شماره 8149
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آنکه در سر هوس سوختن ما می‌کرد

ایران با امید بر پیروزی بر بحران‎‌‎های اقتصادی و سیاسی، قرن تازه را شروع می‎‌‎کند
گزارش دو
توافق برجام نقطه پایانی بود البته به‎‌‎صورت موقت بر یکی از جنجالی‎‌‎ترین پرونده‎‌‎های تاریخ دیپلماسی ایران که به‎‌‎مدت حدود 13سال سیاست‎‌‎خارجی و تاحدود زیادی اقتصاد کشور را تحت‎‌‎تأثیر قرار داد.
ویژه
آخرین سرشماری سده و هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور از 3مهر95 به اجرا گذاشته شد.
شناسنامه
این آخرین شماره از مجموعه سنگ و الماس است. از 28تیرماه که نخستین شماره این مجموعه همراه با روزنامه همشهری به خوانندگان تقدیم شد، هدف مدیران، دبیران و نویسندگان این مجموعه ارائه تصویری سالم از وقایع متنوع قرنی است که بخش مهمی از تاریخ معاصر ما در آن رقم خورده است.

خاموشی صدای‌حبیب

شهادت سردار سلیمانی منطقه خاورمیانه را تحت‌تأثیر قرار داد
چهره اول
نیروهای مقاومت و مدافعان حرم یک‌سالی می‎‌‎شود که پشت بی‎‌‎سیم، نام حبیب را نمی‎‌‎شنوند، لقبی جهادی که در عراق، سوریه، لبنان و سراسر جغرافیای مقاومت، سردارقاسم سلیمانی را با این نامِ رمزآگین می‎‌‎شناختند.