توسعه جنوب با محور جنوب

کرمان، استان با ظرفیت و پهناوری است که تنوع اقلیمی و فرهنگی زیادی هم دارد. البته همانطور که نگاه جمهوری اسلامی، نگاهی عادلانه به همه اقوام و فرهنگ‌هاست باید با بهره‌مندی از این تنوع اقلیمی و فرهنگی به‌عنوان ظرفیت و سرمایه‌ای عظیم برای توسعه گام برداشت.