34
یکشنبه 12 بهمن 1399
شماره 8149
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نگاهی به خاطرات اهالی منطقه ۱۰ از روز ورود امام خمینیره به وطن

روز به یاد ماندنی آزادی

امروز ۴۲ سال از به‌یادماندنی‌ترین روز خیابان آزادی، آیزنهاور آن روزگار، می‌گذرد.